Chabo

  • Land van oorsprong : Japan
  • Op het schilderij “De Hoenderhof” van Jan Steen uit 1660 komt een gele zwartstaart kriel voor, die exact lijkt op onze huidige Chabo’s. Hoewel ze pas in de negentiende eeuw als ras op de Europese shows verschenen.
  • Het ras moet dus al zeer lang geleden door onze voorouders naar Nederland zijn gebracht.
  • Door de korte pootjes bewegen de dieren zich schrijdend en parmantig voort
  • De staart steekt recht naar boven ( geen “eekhoornstaart” ! )
  • Door de naar achteren buigende hals, gaan vooral bij de hanen de hals en de staart elkaar raken
  • Naast de normaal bevederde dieren zijn er krulvederige en de zijdevederige Chabo’s
  • Ze stellen bijzondere eisen aan de huisvesting. Die moet schoon en droog zijn om vervuiling van de dieren te voorkomen.
  • Door hun karakter en rust is het van oudsher een geweldig hobbydier. 
  • Erkend in circa 25 kleurslagen.