Padua

  • Oorsprong ligt waarschijnlijk in Polen of Rusland
  • Zowel in groothoen als kriel erkend
  • Padua’s zijn middelhoog lichtgebouwde hoenders. Hun lichaam is wat gestrekt (cilinder vormig)
  • Hennen hebben een volle, bol rond gesloten kuif welke ingepland is op een zgn. schedelknobbel, bij de hanen is de kuif wat losser.
  • Belangrijk is dat de kuif het zicht van het dier NIET belemmerd. 
  • Padua’s hebben verder nog een 3-delige baard
  • Haan 2200 gr
  • Hen 1600 gr