Phoenix kriel

  • Land van oorsprong : Duitsland (de oorspronkelijk grote Phoenix komt uit Japan)
  • De oorspronkelijke Orpington werd in 1886 gefokt door William Cook
  • Het is een zuiver sierras dat tot de zgn. langstaarthoenders behoord. 
  • Phoenix krielen zijn van het landhoentype met opvallend rijke bevedering en staartontwikkeling
  • De sierveren worden dan ook niet elk afgestoten maar groeien traag door.
  • Phoenix krielen zijn rustige hoenders en zeer sierlijk om naar te kijken.
  • Erkend in 6 kleurslagen
  • Haan weegt ongeveer 850 a 950 gr.
  • Hen weegt ongeveer 750 a 850 gr.
  • Phoenix krielen leggen ongeveer 90 witte eieren per jaar.