Welkom

Het fokken , veredelen en in stand houden van raszuivere en sierhoenders is een boeiende , leerrijke en zinvolle hobby.

Het streven naar raszuivere dieren vraagt veel kennis en inspanningen en het bekomen van goede resultaten geeft veel voldoening.

Van de door ons gefokte rassen komt geen enkel dier voor in de natuur.

Ze zijn allemaal in de loop der tijden tot stand gebracht door onze voorouders !

Het is aan ons om deze rassen steeds te behoeden tegen uitsterven en deze steeds verder te vervolmaken al stoeiend met de ingewikkelde wetten van de erfelijkheid.

Het doel van het fokken van neerhof dieren is aan rasverbetering te doen!